Diverse tjenester

Ved behov for girobetaling, fast overføring, ekstra kontoutskrifter, bilag og kopiering kan vi være behjelpelig.

Priser for diverse tjenester

Beskrivelse
Pris
Giro belastet i bank
kr 100,-
Fast overføring, endring/opprettelse kr 20,-
Fast overføring med melding, pr overføring kr 15,-
Fast overføring uten melding, pr overføring kr 10,-
Fast overføring uten melding, innad i banken
kr 0,-
Kopi
Kopi, pr side
kr 5,-
Telefaks
Telefaks, første side
kr 25,-
Telefaks, flere sider
kr 5,-
Kontoutskrift og bilag
Ekstra kontoutskrift, pr mnd
kr 20,-
Egenregistrerte bilag, pr kopi
kr 20,-
Kopi av bilag bestilt fra Nets
Bilagskopi, under 12 mnd
kr 30,-
Bilagskopi, over 12 mnd
kr 75,-
Ved leting etter eldre bilag utover 30 min, påløper et gebyr på kr 250,- pr halvtime.