Mer verdi lokalt - Harstad Sparebank gir tilbake!

Banken er en aktiv medspiller for lokale frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Hvert år deler vi ut en del av bankens overskudd som gavebeløp til allmennyttige formål i distriktet.

Organisasjoner, lag og foreninger som er kunde i banken og har en allmennyttig profil kan sende inn søknad. Søknadsfristen for å komme i betraktning for årets tildeling er 5. mai 2017. (Søknader etter denne dato vil dessverre ikke komme i betraktning ved denne tildelingen:) Vi ber om at eget søknadsskjema nedenfor benyttes.

Hvem som får gavebeløp og hvilke beløp vil bli offentliggjort på en gavetilstelning medio juni i bankens regi. Vi ønsker derfor kontaktdata også på den personen som sender inn gavesøknaden på vegne av laget sitt, for å sende ut informasjon om dette når den tid kommer. Innleggelse av dette gjøres direkte i søknadsskjemaet.

Vi vil rette en stor takk til alle våre kunder som ser merverdien av å bruke lokalbanken! Det at mange privat- og bedriftskunder bruker lokalbanken gjør at Harstad Sparebank kan gi lokalsamfunnet noe tilbake.

Søknadsskjema
Leveres i /sendes til banken: Harstad Sparebank, Postboks 70, 9481 Harstad eller e-post: bs@harstad-sparebank.no